3652
جلسه هماهنگی برگزراری کنکورهای سراسری

هماهنگی برگزاری کنکورهای سراسری

گزارش تصویری :

جلسه هماهنگی برگزاری کنکورهای سراسری با دانشگاه‌های استان برگزار شد.


شناسه : 12540330

آخرین اخبار