4008
نشست مدیران آموزش دانشکده ها برگزار شد

جلسه آموزشی دانشگاه 18 بهمن ماه

گزارش تصویری :

جلسه معاونت آموزشی با مدیران آموزشی دانشکده‌های دانشگاه رازی در تاریخ 18 بهمن 1402 برگزار شد.


شناسه : 12398998

آخرین اخبار