4520
جلسه مدیران دانشگاه رازی با مدیران دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.

جلسه مشترک مدیران دانشگاه رازی با مدیران دانشگاه فرهنگیان

گزارش تصویری :

جلسه مشترک بین مدیران دانشگاه رازی با مدیران دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه در خصوص بررسی موارد مربوط به دانشجویان مشترک برگزار شد.  


شناسه : 12249049

آخرین اخبار