54028
جلسه شورای آموزشی دانشگاه

گزارش تصویری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

گزارش تصویری :

جلسه شورای آموزشی دانشگاه رازی در تاریخ 8 آذر 1402 برگزار شد.


شناسه : 11093330

آخرین اخبار