57998
شورای آموزشی دانشکده علوم برگزار شد

حضور معاون و مدیرکل آموزشی در شورای دانشکده علوم

به گزارش روابط عمومی حوزه معاونت آموزشی، معاون محترم آموزش دانشگاه (جناب آقای دکتر دادفر)، مدیر کل محترم آموزشی دانشگاه (جناب آقای دکتر میرزایی قلعه) و مدیر محترم برنامه‌ریزی و توسعه آموزش (جناب آقای دکتر رجب‌زاده) در روز سه‌شنبه مورخ 1402/08/23 در شورای دانشکده علوم حضور یافتند.

در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر یوسف وند رئیس محترم دانشکده علوم معاونان و مدیران محترم گروه‌ها برگزار شد، در خصوص موارد و مسائل آموزشی بحث و تبادل‌نظر شد. 


شناسه : 10871962

آخرین اخبار