59676
شورای آموزشی دانشکده فنی برگزار شد

حضور معاون و مدیرکل آموزشی در شورای دانشکده فنی

به گزارش روابط عمومی حوزه معاونت آموزشی، معاون محترم آموزش دانشگاه (جناب آقای دکتر دادفر)، مدیر کل محترم آموزشی دانشگاه (جناب آقای دکتر میرزایی قلعه) و مدیر محترم برنامه‌ریزی و توسعه آموزش (جناب آقای دکتر رجب‌زاده) در روز سه‌شنبه مورخ 1402/08/16 در شورای دانشکده فنی و مهندسی حضور یافتند.

در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر راد‌ملکشاهی رئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی و معاونان و مدیران محترم گروه‌ها برگزار شد، در خصوص موارد و مسائل آموزشی بحث و تبادل‌نظر شد. 


شناسه : 10743234

آخرین اخبار