67015
ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه 1402

شروع ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ورودی های 1402

ضمن آرزوی سلامتی و تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه رازی در سال 1402 ،به اطلاع می رساند که

بعد از مطالعه فایل راهنما اقدام به ثبت نام نمایید .

فایل راهنما

لینک سامانه گلستان دانشگاه رازی


 

 

 


شناسه : 9820816

آخرین اخبار