44171
تشریح سیاستگذاری آموزشی دانشگاه، ویژه نیروهای جدیدالاستخدام

تشریح سیاست گذاری آموزشی دانشگاه رازی توسط دکتر رجب زاده

مدیریت توسعه و برنامه ریزی آموزشی با همکاری معاونت طرح و برنامه برگزار کرد .


 

به دنبال فراخوان به کار نیروهای جدیدالاستخدام در دانشگاه، دوره آموزشی بدو خدمت با هدف تشریح سیاستگذاری آموزشی دانشگاه، 8 اسفند ماه 1401 در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در این دوره، نیروهای جدید که در آزمون‌ استخدامی جهت خدمت در دانشگاه رازی پذیرفته شده‌اند، با قوانین، مقررات و سیاستگذاری آموزشی دانشگاه که توسط دکتر امیر رجب‌زاده مدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه تشریح شد، آشنا شدند.


شناسه : 6606251

آخرین اخبار