39305
اطلاعیه زمان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

اطلاعیه زمان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

 

 

          

ضمن آرزوی سلامت و موفقیت دانشجویان عزیز، زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم 1401-1402 به اطلاع می رساند:

ورودی (تمامی مقاطع )

زمان انتخاب واحد

1399  و  قبل از آن

ساعت 21 دوشنبه مورخه 10 بهمن ماه لغایت ساعت 24 چهار شنبه مورخه 12 بهمن ماه

1400   و 1401

ساعت 21 سه شنبه مورخه 11 بهمن ماه لغایت ساعت 24 چهار شنبه مورخه 12 بهمن ماه

دانشجویان دارای  شرایط  اخراج (مشروطی غیر مجاز و...)  که سرترم آنان در سامانه ایجاد شده است در اسرع وقت نسبت به ثبت درخواست در سامانه سجاد (بررسی وضعیت تحصیلی در کمیسیون موارد خاص)اقدام نمایند .در غیراینصورت ثبت نام آنان  بلاثر خواهد شد.


شناسه : 6161400

آخرین اخبار