معرفی واحد پذیرش و ثبت نام


واحد پذیرش : 

مقطع کارشناسی
1. داوطلبان ایرانی:
پذیرش تنها از طریق شرکت در آزمون سراسری امکان‌پذیر است. آزمون سراسری را هر سال سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌کند و متقاضیانی که کدمحل‌رشته‌های دانشگاه رازی را انتخاب نموده باشند، در صورت کسب امتیازات علمی لازم، توسط سازمان سنجش به دانشگاه رازی معرّفی خواهند شد.
2. داوطلبان غیر ایرانی:
الف) آزمون سراسری: اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اسلامي ايران و داراي اقامت قانوني، می‌توانند با توجّه به ضوابط مندرج در دفترچۀ ثبت نام آزمون سراسری، در آن آزمون شرکت و در صورت معرّفی‌شدن توسط سازمان سنجش، در دانشگاه رازی تحصیل کنند.
ب) بورسیۀ تحصیلی: این دسته از دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه رازی معرّفی می‌شوند.
ج) پذیرش آزاد: داوطلبان غیر ایرانی می‌توانند با مراجعه به پورتال وزارت علوم (سامانۀ Saorg) و انتخاب دانشگاه رازی به عنوان محل پیشنهادی تحصیل، در صورت احراز شرایط تحصیل از سوی وزارت عتف و احراز صلاحیت علمی از سوی دانشگاه، در دانشگاه رازی تحصیل نمایند.
 
مقطع کارشناسی ارشد
1. داوطلبان ایرانی:
الف) پذیرش آزمونی: بخش اصلی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد، از طریق شرکت در آزمون کارشناسی ارشد امکان‌پذیر است. آزمون کارشناسی ارشد را هر سال سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌کند و متقاضیانی که کدمحل‌رشته‌های دانشگاه رازی را انتخاب نموده باشند، در صورت کسب امتیازات علمی لازم، توسط سازمان سنجش به دانشگاه رازی معرّفی خواهند شد.
ب) پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان): بخشی از ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، به دانشجویان مستعد و نخبۀ مقطع کارشناسی اختصاص می‌یابد. ضوابط و میزان پذیرش از این طریق را هر سال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می‌کند.
ج) پذیرش دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج: دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد  شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور، در صورت دارابودن شرایط مندرج در آیین‌نامۀ مربوطه، می‌توانند با ثبت نام در سامانۀ سجاد و انتخاب دانشگاه رازی برای تحصیل، در صورت موافقت دانشگاه و معرّفی‌شدن از طرف وزارت عتف، در دانشگاه رازی تحصیل کنند.
2. داوطلبان غیر ایرانی:
الف) آزمون کارشناسی ارشد: اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اسلامي ايران و داراي اقامت قانوني، می‌توانند با توجّه به ضوابط مندرج در دفترچۀ ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد، در آن آزمون شرکت و در صورت معرّفی‌شدن توسط سازمان سنجش، در دانشگاه رازی تحصیل کنند.
ب) بورسیۀ تحصیلی: این دسته از دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه رازی معرّفی می‌شوند.
ج) پذیرش آزاد: داوطلبان غیر ایرانی می‌توانند با مراجعه به پورتال وزارت علوم (سامانۀ Saorg) و انتخاب دانشگاه رازی به عنوان محل پیشنهادی تحصیل، در صورت احراز شرایط تحصیل از سوی وزارت عتف و احراز صلاحیت علمی از سوی دانشگاه، در دانشگاه رازی تحصیل نمایند.
 
مقطع دکتری
 
الف) پذیرش آزمونی: بخش اصلی پذیرش دانشجوی دکتری، از طریق شرکت در آزمون دکتری امکان‌پذیر است. آزمون دکتری دارای دو بخش آزمونی و مصاحبۀ علمی است. بخش آزمونی را هر سال سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌کند و متقاضیانی که کدمحل‌رشته‌های دانشگاه رازی را انتخاب نموده باشند، در صورت کسب امتیازات علمی لازم، توسط سازمان سنجش برای انجام مصاحبۀ علمی به دانشگاه رازی معرّفی خواهند شد. در نهایت سازمان سنجش با توجه به مجموع امتیازات کسب‌شدۀ داوطلبان، نفرات پذیرش‌شده را معرّفی می‌کند.
ب) پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان): بخشی از ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکتری، به دانشجویان مستعد و نخبۀ مقطع کارشناسی ارشد اختصاص می‌یابد. ضوابط و میزان پذیرش از این طریق را هر سال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می‌کند.
ج) پذیرش دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج: دانشجویان ایرانی مقطع دکتری  شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور، در صورت دارابودن شرایط مندرج در آیین‌نامۀ مربوطه، می‌توانند با ثبت نام در سامانۀ سجاد و انتخاب دانشگاه رازی برای تحصیل، در صورت موافقت دانشگاه و معرّفی‌شدن از طرف وزارت عتف، در دانشگاه رازی تحصیل کنند.
2. داوطلبان غیر ایرانی:
الف) آزمون دکتری: اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اسلامي ايران و داراي اقامت قانوني، می‌توانند با توجّه به ضوابط مندرج در دفترچۀ ثبت نام آزمون دکتری، در آن آزمون شرکت و در صورت معرّفی‌شدن توسط سازمان سنجش و کسب نمرۀ علمی لازم در مصاحبۀ دکتری، در دانشگاه رازی تحصیل کنند.
ب) بورسیۀ تحصیلی: این دسته از دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه رازی معرّفی می‌شوند.
ج) پذیرش آزاد: داوطلبان غیر ایرانی می‌توانند با مراجعه به پورتال وزارت علوم (سامانۀ Saorg) و انتخاب دانشگاه رازی به عنوان محل پیشنهادی تحصیل، در صورت احراز شرایط تحصیل از سوی وزارت عتف و احراز صلاحیت علمی از سوی دانشگاه، در دانشگاه رازی تحصیل نمایند. 
 

واحد ثبت نام :

 
با تبریک خدمت كليۀ‌ پذیرفته‌شدگان مقاطع گوناگون تحصیلی دانشگاه رازی، به اطلاع مي‌رساند ثبت نام در دانشگاه رازی کاملاً به‌صورت غیر حضوری انجام خواهد شد؛ لذا ضروری است پذیرفته‌شدگان گرامی از مراجعۀ حضوری به دانشگاه برای ثبت نام خودداری فرمایند.
ثبت نام دارای 2 مرحلة غیرحضوری (اینترنتی) و ارسال پُستی مدارک است و عدم انجام هر مرحله، به منزلة انصراف از تحصیل تلقّی می‌شود.
 

مراحل ثبت نام:


الف)مرحلۀ ثبت نام اینترنتی

پذیرفته‌شدگان باید در تاریخ‌های اعلام‌شده با ورود به سایتgolestan.razi.ac.ir/  بااستفاده از راهنمای سیستم، نسبت به ثبت نام اولیه و درج اطلاعات و اسکن مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.
 
ب) مرحلۀ ارسال پُستی مدارک: 
لازم است پذیرفته‌شدگان گرامی در تاریخ‌های اعلام‌شده از طریق پُست پیشتاز نسبت به ارسال مدارک و مستندات یادشده در اطلاعیۀ ثبت نام، به نشانی ذیل اقدام نمایند.
نشانی پُستی:کرمانشاه، تاق بستان، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، کد پُستی 6714414971 ، (بر روی پاکت مقطع قبولی، عنوان رشـتۀ قبولی و فهرست مدارک موجود در پاکت درج شود).

تذکّر:عدم ثبت نام غیر حضوری و ارسال مدارک در تاریخ‌های مقرّر، به منزلۀ انصراف قطعی از ادامۀ تحصیل تلقّی خواهد شد.

 

قبل از شروع به فرایند ثبت نام، لطفا همه فایلهای راهنما را دانلود و به دقت مطالعه نمایید.
راهنمای جامع ثبت نام
راهنمای ثبت نام غیرحضوری (اینترنتی)
فرم (تایید مدرک کارشناسی ارشد) فارغ التحصیلانی که بهر دلیلی قادر به ارائه مدرک نمی باشند
فرم الف (تعهد فراغت از تحصیل تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰  - مختص دانشجویان ترم آخر)
تقاضانامه (فرم ب)  برای بهره مندی از آموزش رایگان (مختص پذیرفته شدگان در دوره روزانه) 
فرم مرام نامه انضباطی دانشجویان نو ورود
فرم مربوط به نشانی دقیق پستی دانشگاه های محل تحصیل قبلی
فرم  بررسی صلاحیت عمومی (مختص پذیرفته شدگان از طریق تسهیلات استعداد درخشان)
دانلود همه فرمهای ثبت نام (یکجا)
اطلاعات مربوط به شهریه (ورودی ۱۴۰۰)