معرفی دانشکده

دانشکده کشاورزی جزء قدیمی­‌ترین واحدهای دانشگاه رازی می­‌باشد که در سال ۱۳۶۱ به­‌ عنوان آموزشکده کشاورزی با یک گروه آموزشی  تولیدات گیاهی کار خود را آغاز نمود. و دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی در حال حاضر دارای ۳ گروه آموزشی شامل: (زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی آب، علوم دامی) می باشد.

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دارای ۳۲۰ هکتار اراضی می‌باشد که در زمینه‌های آموزشی ، پژوهشی و تولیدی فعالیت دارد. گروه‌های آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای مختلف از داخل و خارج از کشور دانشجو می پذیرد.

تعداد اساتید: ۳۵ نفر (استاد ۴، دانشیار ۱۵، استادیار ۲۶).

تعداد دانشجویان:  ۹۲۰ نفر.


 • گروه گیاه پزشکی

  مقاطع تحصیلی:

  کارشناسی: مهندسی کشاورزی- گیاه‌پزشکی  
  کارشناسی ارشد: حشره­ شناسی کشاورزی-بیماری ­شناسی گیاهی  
  دکتری تخصصی (Ph.D): حشره ­شناسی کشاورزی

  تعداد دانشجویان

  کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
  102 48 16
 • گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

  مقاطع تحصیلی:

  کارشناسی: مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

  کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، زراعت، بیوتکنولوژی کشاورزی و اگرواکولوژی

  دکتری:  اصلاح نباتات گرایش(ژنتیک بیومتری، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)،

              زراعت گرایش(فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی)

   

  تعداد دانشجویان

  کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

  ۱۱۰

  ۸۴ ۳۷
 • گروه علوم دامی

  گروه مهندسی علوم دامی

  کارشناسی:

  • مهندسی علوم دامی

  کارشناسی ارشد:

  • گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
  • گرایش تغذیه طیور
  • گرایش فیزیولوژی
  • گرایش ژنتیک و اصلاح دام
  • گرایش پرورش و مدیریت طیور

  دکترا:

  تغذیه نشخوارکنندگان و تغذیه طیور

   

  تعداد دانشجویان

  کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
  ۱۰۶ ۶۹ ۲۸