تقویم آموزشی

28
شهریور ماه  1403
 آخرین مهلت دفاع
2
تیر ماه  1403
پایان امتحانات
19
خرداد ماه  1403
شروع امتحانات
16
خرداد ماه  1403
پایان کلاس‌ها
24
بهمن ماه  1402
حذف و اضافه
21
بهمن ماه  1402
شروع کلاس‌ها
16-17
بهمن ماه  1402
انتخاب واحد