صفحه نمایش استاد - پرتال اصلی دانشگاه رازی

عضو ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ دانشگاه رازی

پردیس دانشگاه
علی اکبر زینتی زاده لرستانی

علی اکبر زینتی زاده لرستانی

استاد / شیمی کاربردی

تحصیلات

  • دکتری: مالزی، مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

تماس

رایانامه: zinatizadeh [at] razi.ac.ir
تعداد بازدید: 2388

بیوگرافی

تجارب مشارکت در فعالیتها و برنامه ریزي هاي ملی و منطقه اي
● عضو کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب شهري، اداره کل محیط زیست و جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه
● عضو اتاق فکر استان- کمیته محیط زیست

مهمترین قراردادهاي تقاضامحور
● ساخت و بهره برداري پکیج 5 متر مکعبی بیوراکتور هوازي / انوکسیک (UAASBR (
● امکان سنجی ارتقاء تصفیه خانه هاي فاضلاب شهر اسلام آباد غرب و بیستون
● تولید پلاستیک زیستی و آب بهداشتی از فاضلاب در یک بیوراکتور غشایی یکپارچه نوین
● طرح باز چرخانی فاضلاب پالایشگاه نفت، پتروشیمی پلیمر و کارخانه تولید خمیرمایه
● ساخت غشاهاي نانوفیلتراسیون با قابلیت ضدگرفتگی براي حذف عوامل مولد رنگ، طعم و بو
● ارزیابی اثرات زیست محیطی 15 طرح بزرگ صنعتی

دستاوردهاي ویژه کاربردي
● طراحی دانش فنی ساخت انواع بیوراکتورهاي منفرد نوین تصفیه فاضلاب
● طراحی دانش فنی ساخت پکیج انعقاد الکتریکی براي تصفیه فاضلاب کارواش
● دانش فنی ساخت غشا هاي پلیمري با قابلیت ضد گرفتگی
● ساخت و تجاري سازي پمپ پریستالتیک آزمایشگاهی از طریق شرکت دانش بنیان داناب غرب
● طرح جامع مدیریت آب و پساب پالایشگاه نفت و شرکت پتروشیمی پلیمر

همکاري هاي ویژه با نهادها و صنایع کشور براي بهبود بهره وري و کارآیی
● مشاور علمی شرکتهاي پتروشیمی ABS تبریز، LAB بیستون، کود اوره آمونیاك و پلیمر کرمانشاه
● مشاور علمی شرکت پالایش نفت کرمانشاه
● مشاور علمی شرکت تولید خمیر مایه اسلام آباد غرب، شرکت نساجی کرپ ناز، شهرك صنعتی فرامان
● مشاور علمی کشتارگاه مرغ زاگرس

نقش آفرینی مؤثر در ایجاد و فعالیت شبکه هاي علمی و تشکل هاي تخصصی اثرگذار
● تاسیس شرکت دانش بنیان " داناب غرب" با هدف تولید و کارآفرینی و رفع نیاز هاي زمینه تخصصی