جهانشاه کبودیان

جهانشاه کبودیان

جهانشاه کبودیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343234-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

آدرس صفحه شخصی:  https://eng.razi.ac.ir/~kabudian

پست الکترونیکی:  kabudian@{ razi , rcisp , aut }.ac.ir

                        jkabudian@{ gmail , yahoo }.com

 

وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

صفحه شخصی دکتر سیدجهانشاه کبودیان

  • تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی کامپیوتر-سخت افزار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

دکتری: مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 

  • علائق و زمینه های تحقیقاتی:

پردازش سیگنال دیجیتال (Digital Signal Processing)

پردازش صوت (صدا) (Sound and Audio Signal Processing)

پردازش گفتار (Speech Processing)

بازشناسی الگو (Pattern Recognition)

یادگیری ماشین (Machine Learning)

داده کاوی (Data Mining)

مدلهای احتمالاتی (Probabilistic Models)

شبکه های عصبی (Neural Networks)

یادگیری عمیق (Deep Learning)

بهینه سازی سراسری (Global Optimization)

الگوریتم های فراابتکاری (MetaHeuristic Algorithms)

پردازش تکاملی (Evolutionary Computation)

هوش جمعی (Swarm Intelligence)

پردازش متن/پردازش زبان طبیعی (Text/Natural Language Processing)

سیستم های تعیین/تأیید هویت (بیومتریک/زیست سنجی) (Biometrics)

پردازش داده ها/سیگنالهای زیست پزشکی (Biomedical Data/Signal Processing)

شبکه های اجتماعی (Social Networks)

مدل پنهان مارکف (Hidden Markov Model)

 

  • سوابق:

عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه رازی کرمانشاه (1390 تا کنون)

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه رازی کرمانشاه (1392 تا 1394)

رئیس گروه پردازش گفتار و زبان طبیعی، پژوهشکده پردازش داده، پژوهشگاه توسعه فناوریهای پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی (1386 تا 1390)

دبیر کمیته داوری اولین مسابقات شبیه سازی روبوکاپ ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (IRSL 2000)

دبیر کمیته علمی دومین کنفرانس الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی (MHA 2017)

همکار گروه مخابرات سیستم، پژوهشکده شهید رضایی، دانشگاه صنعتی شریف (1383-1385)

 

  • دروس ارائه شده تا به حال:

کارشناسی:

ریزپردازنده (میکروپروسسور)، زبان اسمبلی و برنامه سازی سیستم، شیوه ارائه مطالب علمی و فنی، سیگنالها و سیستمها، کارگاه برنامه نویسی متلب، آزمایشگاه ریزپردازنده.

کارشناسی ارشد و دکتری:

پردازش سیگنال دیجیتال، پردازش گفتار، ریاضیات پیشرفته در مهندسی کامپیوتر، مباحث پیشرفته در پردازش گفتار، داده کاوی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق.

 

  • دروس ارائه شده در ترم جاری:
عنوان درس مقطع درس اسلایدهای درس منابع/مراجع فایلهای جلسات مجازی
ریزپردازنده و اسمبلی کارشناسی جزوه درس ریزپردازنده مراجع درس ریزپردازنده  
سیگنال ها و سیستم ها کارشناسی جزوه درس سیگنال مراجع درس سیگنال  
آزمایشگاه ریزپردازنده کارشناسی دستور کار آزمایشگاه ریزپردازنده    
یادگیری ماشین کارشناسی ارشد جزوه درس یادگیری ماشین مراجع درس یادگیری ماشین  
پردازش گفتار کارشناسی ارشد جزوه درس پردازش گفتار مراجع درس پردازش گفتار  

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
سیگنالها و سیستم ها 1422387 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/26 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سیگنالها و سیستم ها 1422075 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/26 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
یادگیری ماشین 1422329 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422036 1 02 1399/03/29 (14:00 - 15:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422036 1 01 1399/03/29 (14:00 - 15:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422081 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
گفتار پردازی رقمی 1422348 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
یادگیری عمیق 1422406 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422036 1 02 1398/11/03 (13:30 - 14:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422036 1 01 1398/11/03 (13:30 - 14:00) ترم اول 1398 طرح درس
پردازش سیگنال های دیجیتال 1422120 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422081 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
سیگنالها و سیستم ها 1422075 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
سیگنالها و سیستم ها 1422387 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
یادگیری ماشین 1422329 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422036 1 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/30 (10:30 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422036 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/30 (10:30 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
پردازش گفتار دیجیتال برای چند رسانه ای ها 1422135 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/19 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422081 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
گفتار پردازی رقمی 1422348 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/19 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2