صفحه نمایش استاد - پرتال اصلی دانشگاه رازی

عضو ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ دانشگاه رازی

پردیس دانشگاه
جهانگیر کرمی

جهانگیر کرمی

دانشیار / گروه روانشناسی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، روانشناسی

تماس

رایانامه: j.karami [at] razi.ac.ir
تعداد بازدید: 2511