نمایشگاه قطعات ساخت داخل نیروگاه حرارتی بیستون ه همّت انجمن علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک، با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و نیرو گاه برق بیستون در دانشگاه رازی برپا شد.

نمایشگاه قطعات ساخت داخل نیروگاه حرارتی بیستون به همّت انجمن علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک، با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و نیرو گاه برق بیستون، در روزهای نهم و دهم اسفندماه 1402 در دانشکده فنی و مهندسی برپا شد.

پیرو برگزاری نمایشگاه قطعات ساخت داخل نیروگاه بیستون، 9 اسفندماه 1402، جلسه‌ای با حضور دکتر محمدنبی احمدی رئیس دانشگاه رازی و مهندس میرزاعسگری مدیرعامل نیروگاه حرارتی بیستون، در حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه، موضوع همکاری دوجانبه دانشگاه و نیروگاه حرارتی بیستون از جنبه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه، بازدیدی با حضور شرکت‌کنندگان در جلسه و اساتید گروه مهندسی مکانیک و رئیس دانشکده فنی و مهندسی از نمایشگاه قطعات ساخت داخل نیروگاه حرارتی بیستون به عمل آمد.

همچنین سمینار معرفی تجهیزات و فرایندهای تولید برق نیروگاه حرارتی بیستون در روز چهارشنبه 9 اسفندماه در آمفی‌تئاتر دانشکده فنی و مهندسی توسط انجمن علمی - دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه برگزار شد.

در این سمینار با دعوت از مهندسین بخش‌های مختلف نیروگاه حرارتی بیستون، فرایند تولید برق در نیروگاه شرح داده شد.

در ادامه کلیپ این رویداد را مشاهده نمایید.

 

 

 

 

آخرین اخبار