امورفرهنگی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه رازی

نیره هژبری
کارشناس خوابگاه های دانشجویی
شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۷۸-۰۸۳ داخلی ۱۷

شرح وظایف فرهنگی خوابگاه های دانشجویی:
 

 • پشتیبانی و نظارت مستمر در کمیت و کیفیت فعالیت‌های فرهنگی خوابگاه ها
 • شناسایی نیازهای فرهنگی دانشجویان و تصمیم گیری مناسب در جهت تأمین آنها
 • انتقال و انعکاس معضلات خوابگاه و تلاش در جهت رفع آن با همکاری نهادهای زی ربط
 • پشتیبانی و حمایت همه جانبه از برنامه های تشکل فرهنگی خوابگاه (بسیج، نهاد رهبری)
 • نظارت بر اجرای مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در خوابگاه ها
 • برنامه ریزی در جهت غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان خوابگاه (از طریق برگزاری برنامه های آموزشی فرهنگی، هنری و..، برگزاری اردوهای درون شهری و برون شهری، اعزام به سینما و ...)
 • سازماندهی فعالیت های کمیته های فرهنگی خوابگاه
 • ارتباط با دانشجویان خوابگاهی و تعامل نزدیک با آنها در جهت شنیدن معضلات آنها و اقدام به موقع
 • برنامه ریزی جهت آموزش خوابگاهیان با هدف توانمند سازی آنها برای زندگی سالم در فضای خوابگاه
 • برگزاری طرح دانشگاه سالم و بانشاط ویژه دانشگاهیان
 • برگزاری نشست های خوابگاهی پیرامون موضوعات زندگی در خوابگاه
 • اجرای ویژه برنامه هایی برای هفته خوابگاه ها

اسامی رابطان فرهنگی خوابگاه های دانشجویی

 

نام و نام خانوادگی رابط فرهنگینام خوابگاه دانشجوییسمت
محجوب السادات تقویکوثر مسئول فیلم و سینما
مریم کریمیکوثرمسئول برنامه های فرهنگی و اردوهایی دانشجویی
مریم امیریکوثرمسئول اتاق ایده و خلاقیت
پرستو رضاییحضرت زینب(س) رابط فرهنگی
مهتاب دبیریان

شهید مفتح

رابط فرهنگی
سارا محمدیاریشهید بهشتیرابط فرهنگی
امیرمحمد حاتمیشهید اشرفیرابط فرهنگی
مهدی رجبیانشهید مطهری(ره)رابط فرهنگی
مهدی نافعیشهید مطهری(ره)رابط فرهنگی
ایمان خلقیشهید مطهری(ره)رابط فرهنگی