معرفی کانون های فرهنگی

نیره هژبری
کارشناس کانون های فرهنگی هنری

 

شماره تماس: ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۷۸ داخلی ۱۷

شرح وظایف :

۱ - پیگیری و نظارت بر درخواستهای برنامه های اجرایی کانون ها
۲-نظارت بر فعالیت کانون ها
۳-تنظیم صورت جلسات مالی کانون ها
۴-پیگیری و بررسی پرداخت جوایز مسابقات کانونی
۵-پیگیری و نظارت بر انتخابات کانون ها
۶-حضور در جلسات مجمع عمومی کانون ها
۷-پیگیری و همراهی با اردوهای دانشجویی
۸-ثبت کلیه فعالیت های کانون ها در درگاه فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
۹-بروزرسانی اطلاعات کانون‌ها در سامانه جامع فرهنگی و درگاه فرهنگی وزارت علوم
۱۰-شرکت در برگزاری جشنواره رویش درون دانشگاهی و جشنواره ملی رویش و ارسال گزارش کامل به وزارت علوم
۱۱-ارسال گزارش کامل برگزیدگان درون دانشگاهی جهت شرکت در جشنواره ملی رویش در سامانه رویش کشوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری
۱۲-دریافت کلیه آثار دانشجویان شرکت کننده در جشنواره ملی رویش
۱۳-پیگیری و ارسال آثار دریافتی جشنواره به داوران جهت داوری
۱۴-واریز جوایز نقدی ه جشنواره ملی رویش به برگزیدگان کشوری
۱۵- استعلام آموزشی و انضباطی دانشجویان متقاضی تاسیس کانون و اعضای مجمع عمومی و کاندیداهای انتخابات
۱۶-شرکت و همراهی بر عملکرد نحوه برگزاری جشن های مربوط به کانون ها
۱۷-نظارت و بررسی پادکست های تولید شده توسط رادیو رویش
۱۸-انتشار پادکستهای تولید شده کانون ها در کانال های مرتبط با دانشجویان و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
۱۹-مطالعه و بررسی اساسنامه کانون‌های متقاضی تاسیس و ارجاع آن به مدیر فرهنگی
۲۰-شرکت و همراهی ،در برگزاری جلسات داخلی کانون‌ها
۲۱-پیگیری مشکلات سامانه جامع فرهنگی

 

ردیف نام تشکل سال تاسیس نام دبیر  تاریخ آخرین انتخابات
1 رادیو و رسانه 1400 زهرا سادات میرمعینی 1400/03/11
2 همیاران سلامت 1394 پریسا جعفری 1400/03/11
3 مطالعات فرهنگی 1394 سحر رنجبر 1400/08/04
4 شعر و ادب 1396 هانیه عزیزی 1400/03/11
5 هلال احمر 1396 حمیدرضا عسکری 1400/03/11
6 هنرهای تجسمی 1397 مصطفی تکش 1400/08/04
7 امید اجتماعی 1398 رؤیا شریفی 1400/08/04
8 گردشگری و ایران شناسی 1399 اسرین مرادی 1400/08/04

انتخابات کانون های فرهنگی

     مشاهده     
Responsive Image
Responsive Image

اخبار

     مشاهده