سامانه ها

کارکنان دانشگاه رازی

کارکنان دانشگاه رازی

 

 

حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

افشین فلاحی

معاون مدیر دفتر حوزه ریاست

083- 4274532

212

afshin.falahi[at]gmail.com

2

مجتبی زبردست

مسئول دفتر رئیس دانشگاه

083-34274501

209

m.zebardast[at]razi.ac.ir

3

محمدسجاد خجسته

مسئول دفتر حوزه ریاست

083-34274502

209

s.khojasteh[at]razi.ac.ir

4

حسین فرهادی

راننده رئیس دانشگاه

083-34274502

209

-

 

 

معاونت پژوهش و فناوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

مجید قیطولی

معاون مدیر امور پژوهشی

34274616-083

244

M.gheytouli[at]razi.ac.ir

2

رضا نظری

ماشین نویس معاونت پژوهشی

34274601

16

 

3

بهمن محمدی

حسابدار معاونت پژوهشی

34274601

14

b.mohamadi[at]razi.ac.ir

4

افشین فتاحی

مسئوت دفتر

34274515

239 و 241

 

5

الهام آبانگاه

کارشناس پژوهش

34274601

19

e.abangah[at]razi.ac.ir

abangah2920[at]gmail.com

6

زهره بساطی

کارشناس پژوهش

34274601

20

zbasati[at] razi.ac.ir

7

بهاره قیطولی

کارشناس پژوهش

34274601

17

b.gheytouli[at]razi.ac.ir

8

آزاده امیری

کارشناس پژوهش

34274601

15

aamiri[at]razi.ac.ir

9

ندا بهرامی

کارشناس نشریات

34280802

 

nedabahrami[at] razi.ac.ir

 

 

مرکز فناوری اطلاعات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

محسن رفیعی

رییس گروه فناوری اطلاعات

083-34274595
083-34261101

230

mohsen[at]razi.ac.ir

2

مسلم کاویانی

کارشناس فناوری اطلاعات

083-34274595
083-34261101

230

m.kaviani[at]razi.ac.ir

3

لیلا رشیدی

رئیس اداره خدمات رایانه ای

083-34274595
083-34261101

230

l.rashidi[at]razi.ac.ir

4

ژیلا بهمنی

کارشناس فناوری اطلاعات

083-34274595
083-34261101

230

jbahmani[at]razi.ac.ir

5

مهشید سپهری

کارشناس فناوری اطلاعات

083-34274595
083-34261101

230

m.sepehri[at]razi.ac.ir

 

 

کتابخانه مرکزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

پریوش کرانیان

کارشناس مواد امانی

083-34274531

309

 

2

مینو قبادی

کارشناس پژوهش و فناوری اطلاعات

083-34274531

314

m.ghobadi[at]razi.ac.ir

3

ایرج بختیاریان

کتابدار مسئول بخش مرجع و مجلات

083-34274531

311

i.bakhtiarian[at]razi.ac.ir

4

مریم مجیر لیلانی

کارشناس فهرست نویسی

083-34274531

310

m.mojirlilani[at]razi.ac.ir

5

معصومه مرادی

کارشناس مواد غیر امانی

083-34274531

316

kosar_asal[at]yahoo.com

6

فرشته غلامی رضا

کارشناس فناوری اطلاعات

083-34274531

312

gholamireza[at]razi.ac.ir

7

طاهره کرمی

کتابدار مسئول بخش امانت

083-34274531

318

t.karami[at]razi.ac.ir

8

افسانه نادری

کارشناس پژوهش و فناوری اطلاعات

083-34274531

318

a.naderi[at]razi.ac.ir

9

نازیلا ابراهیمی

کتابدار مسئول بخش فهرست نویسی لاتین

083-34274531

311

ebrahimi_nazila[at]razi.ac.ir

10

فرهاد صالحی

کارشناس مسئول پژوهش وفناوری اطلاعات 083-34274531

311

farhad78lib[at]gmail.com

11

سید فریبرز حیدری

کتابفروشی  

316

 
 

دبیرخانه مرکزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

محسن نوروزی

رئیس اداره دبیرخانه

083-34277611

285

-

2

ژیلا سبحانی

متصدی امور دفتری

083-34277605

248

-

3

علی شیری

متصدی امور دفتری

083-34277605

257

-

4

رضا فرهادی

متصدی امور دفتری

083-34277605

259

-

5

شهریار مرادی

متصدی امور دفتری

083-34277605

259

-

 

 

مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی و ارتباط با جامعه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

مهدی طلایی

مدیر مرکز استارتاپ دانشگاه

083-34277607

 

Mehdei_talaei[at]yahoo.com

2

فرشاد حمزه ئی

کارشناس کارآفرینی و ارتباط با صنعت

083-34277607

 

Farshadhamzehe[at]razi.ac.ir

3

غلامرضا عسجدی

کارشناس کارآفرینی پژوهش های کاربردی

083-34277607

 

g.asjody[at]razi.ac.ir

4

فرناز کریمی

مسئول دبیرخانه گروهها و مراکز پژوهشی دانشگاه

083-34277607

 

f.karimi[at]razi.ac.ir
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام واحد مربوطه:مدیریت امور عمرانی دانشگاه رازی ]دفترنظارت برطرحهای عمرانی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

فرهاد ظهرابی

معاون اجرایی و پشتیبانی سرپرست دفترنظارت برطرحهای عمرانی و سرپرست اداره تعمیر نگهداری ساختمان ها

083-34274524

272

Farhad.z1360[at]gmail.com

2

علیرضاپورمند

کارشناس معماری دفترفنی

083-34274570

25

Mahanmah83[at] gmail.com

3

سعیدهزارخانی

کارشناس معماری دفترفنی

08334274546

30

Saeid_hezarkhani[at]yahoo.com

4

یونس عباسی

کارشناس عمران دفترفنی

083-34274546

29

younesabasi[at]yahoo.com

5

حمیدرضا ازهر

کارشناس مدیریت سبز

083-34874546

32

Azharhamidreza[at]yahoo.com

6

غلامرضاامجدیان

کارشناس تاسیسات اداره وتعمیرنگهداری ساختمان ها

083-34274524

272

Amjadyan333[at]yahoo.com

7

سیداشکان چراغی

کارشناس عمران اداره تعمیرونگهداری ساختمان ها

083-34274524

272

Ashkancheraghii[at]yahoo.com

8

امیرریزوندی

کارشناس عمران اداره تعمیرونکهداری ساختمان ها

083-34274524

272

Amir.rizvandi.1986[at]gmail.com

9

فرشیدرستمی

معاون فنی سرپرست دفتر نظارت برطرحهای عمرانی

083-34274546

33

-

10

سعید طیفوری

کارشناس عمران دفترفنی

083-34274546

28

-

11

روح اله عظیمی

کارشناس تاسیسات مکانیکی دفترفنی

083-34274546

26

Azimi Rohollah[at]gmail.com

12

داریوش احمدی

کارشناس اداری دفترفنی

083-34274546

19

-

13

خلیل حسینی

مسئول دفترنظارت برطرحهای عمرانی

083-34274570

306

-

14

کشتمند کرمی

معاون اداره تعمیرونگهداری

083-34274524

272

Keshtmandkarami54[at]yahoo.com

15

محمدکرم

کارشناس عمران دفترفنی

083-34274546

24

-

16

امیر پروینی

مسئول طرح جامع

083-34274546

23

-

17

فرشاد خزایی

کارشناس تاسیسات مکانیکی اداره تعمیر و نگهداری

083-34274524

272

Khazaeifarshad1368[at]gmail.com

18

جلال محمدی

خدمات

083-34274546

-

-

 

 

نام واحد مربوطه: دفتر حقوقی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

محمود یزدانبخش

مدیر حقوقی

083-34274568

210

Yazdan_0567[at]yahoo.cam

2

حجت اله صالحی

کارشناس حقوقی

083-34274532

210

-

3

ثریا زارعی

کارشناس حقوقی

083-34274532

210

sorzareei[at]gmail.com

 

نام واحد مربوطه: هسته گزینش کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

محمد حق نجاتی

انجام امور دفتری

083-34277614

274

haghnejatim[at]yahoo.com

 

 


 

 

دبیرخانه هیات اجرایی جذب:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

مسعود تمسکی

سرپرست دبیرخانه هیات جذب

083-34283919

235

-

2

محمد علیقارداشی

متصدی امور دفتری

083-34283919

235

-

3

احسان غیاثی

کارشناس جذب

083-34283919

235

Ehsan.ghiasi96[at]gmail.com

 

 

گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

مجید معصومی پور

کارشناس خدمات آموزشی گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

083-34274520

282

Majidmasomi46[at]gmail.com

 

 

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

پروانه عبدالمالکی

کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی

083-34277617

250

Abdolmaleki_44[at]yahoo.com

2

مهدی مهدی آبادی

کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی

083-34277617

250

m.mehdiabadi[at]razi.ac.ir

3

بهزاد یاری

کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی

083-34277617

250

Behzadyari80[at]gmail.com

 

 

دبیرخانه هیأت ممیزه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

رامین اشکپوریان

کارشناس هیأت ممیزه

083-34277612

303

-

2

فرحناز حیدریان

کارشناس مسئول هیأت ممیزه

083-34277612

303

fhaydaryan[at]gmail.com

 

 

امور بین الملل:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

سارا یزدانفر

کارشناس همکاریهای علمی و بین المللی

083-34276167

-

Yazdanfar.s[at]gmail.com

2

خانم صبا یزدانفر

کارشناس دانشجویان خارجی

083-34276167

-

Yazdanfar.sa[at]gmail.com

 

 

اداره روابط عمومی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

سحر محمدی

کارشناس

083-34274504

-

Sahar_mohamadi65[at]yahoo.com

2

جعفر آقایی

کارشناس

083-34274504

-

j.aghaei.62[at]gmail

3

حمیدرضا پیره

کارشناس

083-34274504

-

Hamidraza.pirh[at]yahoo.com

4

محمد جواد حیدری نژاد

کارشناس

083-34274504

-

heidarinezhadjavad[at]yahoo.com

 

 

دفتر مرکزی تهران:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

جعفر حکمی پور

متصدی امور دفتری و انجام امور اداری

021-88250001

-

jafarhakami[at]yahoo.com

2

رضا بشارت پور

رانندگی و انجام امور اداری

021-88250001

-

r-Besharatpour[at]yahoo.com

3

محمد عباسپور

نگهبانی

021-8826575

-

m ABASPOOR[at]yahoo.com

 

 

مدیریت طرح و برنامه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

ایمیل

1

حسین کریمی

مدیر طرح و برنامه

083-34261798

325

HK50551[at]gmail.com

2

محمد الفتی

معاون مدیر طرح و برنامه

083-34261798

207

mohamad_olfati[at]yahoo.com

3

کتایون خورشیدی حسینی

سرپرست تشکیلات

083-34261798

206

k.khorshidi[at]razi.ac.ir

4

حمید بیات

کارشناس بودجه و تشکیلات

083-34261798

325

Hamidbayat87[at]yahoo.com

5

منیژه عباسی

کارشناس امور دفتری

083-34261798

205

Manezhe.abasi[at]gmail.com