آخرین اخبار

"مرکز تجاری‌سازی ایده‌های حوزه سلامت و بهداشت" در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، هیأت رئیسه دانشگاه و برخی از مسئولین استان 26 اسفند 1402 از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بازدید به عمل آوردند.

همچنین نشستی در دفتر مدیریت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه برگزار و گزارشی از اقدامات انجام شده توسط سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه ارائه شد.

دکتر مهدی طلایی اظهار داشت: در سال 1401 سه شرکت موفق به اخذ تاییدیه دانش‌بنیان شدند که این موضوع یکی از شاخص‌های مهم در حوزه فناوری است.

وی همچنین در خصوص ایجاد بستر ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به پارک و مجموعه مرکز رشد دانشگاه رازی نیز مطالبی مطرح کرد و افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان در دانشگاه رازی 16 مورد است که از این تعداد 9 شرکت در قالب قرارداد پسارشد در مرکز رشد دانشگاه مستقر هستند.

دکتر طلایی افزود: یکی از رسالت‌های اصلی دانشگاه‌ها ایجاد بستر ورود هرچه بیشتر جامعه و صنعت به دانشگاه است که این مهم با جایابی و بازی دادن بخش‌های مختلف در دانشگاه و تعریف معادلات برد برد برای این عزیزان محقق خواهد شد.

در ادامه این بازدید، "مرکز تجاری‌سازی ایده‌های حوزه سلامت و بهداشت" به همت شرکت نواندیشان سلامت بیدار و با مسئولیت پوریا بابایی، با حضور دکتر محمدنبی احمدی رئیس دانشگاه، اعضای هیأت رئیسه و سایر مسئولین افتتاح شد.

سپس حاضرین از 15 هسته، واحد فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد جامع بازدید کردند؛ این واحدها در زمینه علوم انسانی، شیمی، علوم اجتماعی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، فنی مهندسی، کسب وکارهای الکترونیکی فعالیت دارند و مشکلات و مسائل مربوط به واحدهای فناور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

آخرین اخبار