دفتر مرکزی دانشگاه رازی در تهران

شرح وظایف واحد:

  1. انجام امورات دفتری واداری
  2. انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین دانشگاه و پیگیری آن تا رسیدن به نتیجه نهایی
  3. پیگیری اسناد و مدارک مربوط به امور تجهیزات علمی و فنی دانشگاه
  4. ترخیص کالاها از گمرکات
  5. پیگیری مسائل خاص اداری دانشکده ها و آموزشکده های تابعه
  6. پیگیری مسائل عمرانی و امور دانشجویی ضمن هماهنگی با مسئولین مربوطه

اطلاعات پرسنل

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی ایمیل
1 جعفر حکمی پور
متصدی امور دفتری و انجام امور اداری
۸۸۲۵۰۰۰۱-۰۲۱  
- jafarhakami@yahoo.com
2 رضا بشارت پور رانندگی و انجام امور اداری
۸۸۲۵۰۰۰۱-۰۲۱
-
r-Besharatpour@yahoo.com
3 محمد عباسپور نگهبانی ۸۸۲۶۲۵۷۵-۰۲۱ -
m ABASPOOR@yahoo.com
 

تماس باما:

 
آدرس:تهران ،دفترمرکزی دانشگاه رازی 
تلفن واحد :۸۸۲۶۲۵۷۵-۰۲۱ و ۸۸۲۵۰۰۰۱-۰۲۱ 
نمابر:۸۸۲۶۲۵۷۵-۰۲۱