کتابخانه

Responsive Image

کتابخانه دانشگاه رازی از سال ۱۳۵۴ در دانشکده علوم اجتماعی(فعلی) آغاز به کار کرد، از ابتدای سال ۱۳۸۳ این کتابخانه به سه کتابخانه مجزا شامل:  کتابخانه مرکزی، کتابخانه دانشکده ادبیات و کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی تقسیم شد. این کتابخانه از ۱۳۸۳ به صورت جداگانه زیر نظر کتابخانه مرکزی به ارائه خدمات می پردازد.

 

 

اهداف کتابخانه

هدف اصلی کتابخانه،کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه، ازطریق تامین منابع اطلاعاتی چاپی لازم و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده از این منابع، در راستای آموزش و پژوهش در کوتاهترین زمان و مفیدترین شرایط است.

مسئول کتابخانه

لیلا  خدنگ
مسئول کتابخانه

منابع کتابخانه

۳۶۷۱تعداد نسخ کتب فارسی در محل 

۳۷۴۶تعداد نسخ کتب لاتین در محل 

۵۴۲۸ تعداد پایان نامه های فارسی

 ۷۰۱تعداد پایان نامه های لاتین