روانشناسی

چارت و برنامه هفتگی گروه

برنامه و فرم انتخاب واحد دوره های روزانه و شبانه

 فرم انتخاب واحد کارشناسی

فرم انتخاب واحد ارشد تربیتی

فرم انتخاب واحد ارشد عمومی

فرم انتخاب واحد دکتری

چارت         

کارشناسی              دانلود

ارشدعمومی           دانلود

ارشد تربیتی           دانلود

دکتری                 دانلود

چارت جدید          دانلود

کامران یزدانبخش
 
مدیر گروه روانشناسی
استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکیk.yazdanbakhsh@razi.ac.ir

اعضای هیات علمی

گروه علوم سیاسی

تاریخچه گروه:
در سال ۱۳۸۶ رشته روانشناسی به صورت مشترک با گروه مشاوره و راهنمایی با پذیرش ۴۰ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی (روزانه و شبانه) شروع به فعالیت نمود، در سال ۱۳۸۸ رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد نیز ۸ نفر دانشجو پذیرفت و در سال ۱۳۹۳ همزمان با ورود مقطع دکتری روانشناسی عمومی هر دو گروه تفکیک شدند و به صورت مستقل مشغول به فعالیت می باشند و هم اکنون گروه روانشناسی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.


مقاطع و گرایش ها:
کارشناسی: روانشناسی
کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی
دکتری: روانشناسی
 

کارشناس گروه:
پیمان مرادی
تلفن:
۰۸۳-۳۸۳۸۸۴۹۲