علم اطلاعات و دانش شناسی

چارت و برنامه هفتگی گروه

محمود مرادی
مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
استادیار
 
پست الکترونیکی
mahmoudmoradi [at] razi.ac.ir

اعضای هیات علمی

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

تاریخچه گروه:

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی از سال ۱۳۷۵-۱۳۷۶ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی کتابداری در دوره روزانه شروع به کار کرد.این گروه از سال تحصیلی ۱۳۸۴ در مقطع کارشناسی پیوسته کتابداری و اطلاع رسانی نیز دانشجو پذیرفت و در نخستین سال ۴۲ دانشجو در دوره روزانه ثبت نام کردند.از سال تحصیلی ۱۳۸۶افزون بر دوره روزانه،در دوره شبانه کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی دانشجو پذیرفته شد.از سال ۱۳۸۸ گروه علم و اطلاعات و دانش شناسی در دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی واقع شده است.با پیگیری و تلاش مستمر اعضای گروه دراواخر سال ۱۳۹۲ وزارت علوم و فناوری با ایجاد مقطع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه رازی موافقت نمود و اولین دوره کارشناسی ارشد در مهرماه سال ۱۳۹۳ با گرایش مدیریت اطلاعات و پذیرش ۹ دانشجو شروع به فعالیت نمود.


مقاطع و گرایش ها:
کارشناسی:
کارشناسی ارشد:

 

کارشناس گروه:
خانم صیفوری
 
تلفن:

۰۸۳-۳۸۳۸۸۰۷۷