کارکنان

دکتر حسین عیدی

سمت

شرح وظایف

 ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر فرزانه گندمی

سمت

شرح وظایف

معاون پژوهشی و فناوری

دکتر زهره حسنی

سمت

شرح وظایف

مدیر گروه مدیریت ورزشی
 • تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه­ ها و نشست­ های آموزشی
 • بررسی نیاز به راه اندازی رشته­ ها و گرایش­ های جدید در دانشکده
 • پیگیری اجرای آیین نامه ها و مقررات پژوهشی
 • بررسی پرونده های ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
 • پیگیری اجرای مقررات اداری مالی و سایر دستورالعمل های اداری و مالی
 • تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 • هماهنگی با حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه
 • هدایت و نظارت بر انجام فعالیتهای فرهنگی دانشجویان دانشکده با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه
 • سایر وظایف محول از طرف ریاست دانشکده

 خانم نسترن بختیاری

سمت

شرح وظایف

 رئیس اداره پژوهش و فناوری - سرپرست کتابخانه
 • استفاده مستمر از سامانه پژوهشی گلستان، چک واصلاح کلیه فعالیتهای مربوط به اطلاعات جامع پژوهشی اعضاء محترم هیأت علمی در دانشکده
 • انجام کلیه امور مربوط به پژوهانه اساتید
 • انجام کلیه امور مربوط ترفیعات اساتید
 • انجام کلیه امور مربوط به پژوهشگر برتر
 • انجام کلیه امور مربوط هفته پژوهش
 • انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت (طرح سربازی ، پیمانی به رسمی آزمایشی، رسمی آزمایشی به قطعی)
 • انجام  امور مربوط ارتقاء (از استادیاری به دانشیاری، از دانشیاری به استادی)
 • انجام امور مربوط به احتساب سنوات
 • راهنمایی وآماده سازی پرونده های مربوط به جذب هیأت ممیزه
 • تمام مکاتبات با دفتر جذب، هیأت ممیزه، دفتر نظارت وارزیابی، امور فرهنگی
 • تجزیه وتحلیل داده های خام ۴ فرم نظر سنجی طبق فرمول تعریف شده و ارسال به دفتر نظارت و ارزیابی جهت سنجش کیفی اساتید
 • گزارشگیری وارائه آمارهای فعالیتهای پژوهشی  گروههای مختلف بنا به درخواست معاونت پژوهشی
 • تهیه مواد خام وپردازش شده مورد نیاز اساتید شامل (فرم ها، شیوه نامها و....) جهت درج در سایت دانشکده
 • آموزش، برگزاری و پاسخ به مراجعات اساتید در امور تخلف پژوهشی و پیگیریهای لازم
 • دعوت، هماهنگی، تنظیم، برگزاری کلیه جلسات مربوط کار گروه و کمیته منتخب
 • ارائه خدمات ­کتابخانه ای به دانشجویان،­ اساتید و کارمندان محترم دانشکده در زمینه های تخصصی و عمومی و راهنمایی مراجعین جهت یافتن­ منابع موردنیاز

 خانم فریبا محمدی

سمت

شرح وظایف

رئیس اداره آموزش
 • انجام امور انتخاب واحد دانشجویان
 • انجام امور مربوط به برگزاری امتحانات
 • انجام امور مربوط به سیستم گلستان ( شورا دانشجویی، مشروطی و ...)
 • ثبت نام و انتخاب واحد گروهی دانشجویان جدیدالورود
 • انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان
 • انجام امور مربوط به حق التدرس اساتید و کارشناسان مدعو
 • مدیریت کاربران و درس ها در سامانه ویانا

آقای فرشاد عبدلی

سمت

شرح وظایف

مدیر امور عمومی
 • انجام وظایف محوله از طرف ریاست دانشکده
 • تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات بهتر
 • تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان و اساتید و دانشجویان
 • برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
 • برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها و صرفه جویی در امور
 • سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار، تعیین حدود و تفویض اختیار در بین واحدهای تابعه
 • پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی
 • پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشکده  و انجام اقدامات لازم
 • تایید مرخصی و مأموریت کارکنان دانشکده
 • نظارت ، ارزشیابی و پیگیری حسن انجام کار واحد های ذیربط مجموعه دانشکده
 • نظارت بر امور ابنیه تاسیسات و ساختمان و فضای سبز و تعمیرات دانشکده ها
 • نظارت برنقل و انتقال اموال وسایل و تجهیزات اداری دانشکده

آقای محمد علی پاشایی

سمت

شرح وظایف

کارشناس آموزش
 • انجام امور انتخاب واحد دانشجویان
 • انجام امور مربوط به برگزاری امتحانات
 • انجام امور مربوط به سیستم گلستان ( شورا دانشجویی، مشروطی و ...)
 • ثبت نام و انتخاب واحد گروهی دانشجویان جدیدالورود
 • انجام امور مربوط به حق التدرس اساتید و کارشناسان مدعو

آقای مسعود نصیری

سمت

شرح وظایف

کارشناس روابط عمومی
 • انجام امور مربوط به همکاری­ های علمی و تحقیقاتی با بخش بازار های ورزشی استانی و کشور
 • برقراری ارتباط با بازار ورزشی برای عقد قرارداد در مورد طرح های علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه
 • برنامه­ ریزی و سیاستگذاری در خصوص دوره های تجاری سازی و کارآفرینی در کافه کارآفرینی دانشجویان دانشکده
 • سیاستگذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش­ های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش در ورزش
 • برنامه ­ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان علوم ورزشی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش­ آموختگان با مفهوم کارآفرینی ورزشی
 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیأت علمی به دانشجویان و دانش آموختگان
 • حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان
 • هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود
 • آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه های شغلی گرایش های مختلف علوم ورزشی موجود در جامعه
 • همفکری با مدیران گروه­ های آموزشی به منظور ترغیب آن­ها به تأسیس دوره­ های میان رشته ای کاربردی
 • برگزاری دوره­ها و سمینار های کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی
 • انجام مکاتبات وامور مربوط به معرفی دانشجویان به ادارات و دستگاه­ های مختلف برای انجام دوره ­کار­آموزی و کارورزی در چهارچوب مقررات
 • شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی معرفی آنها به دانشگاهیان
 • ایجاد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی
 • تجاری سازی دستاورد های تحقیقاتی-کاربردی
 • توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش محور
 • تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه
 • انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیاز­های جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی

آقای شهروز غلامی

سمت

شرح وظایف

امین اموال
 • انجام اقدامات لازم به منظور نصب علایم مخصوص و برچسب های شماره دار برروی هر یک از اموال
 • صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زاید و اسقاط و ارسال آن به اداره کل اموال دانشگاه
 • نگهداری آمار کلیه اموال منقول، مسروقه و یا از بین رفته، طبق آیین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال
 • شمارش و ثبت کلیه اموال موجود دراتاق پرسنل و تحویل آن به پرسنل استفاده کننده
 • تهیه و تنظیم فرم و نظارت بر کلیه جابجایی اموال بین اشخاص و ثبت آن در سیستم
 • ساماندهی و ورود کالاهای دانشکده در سیستم اموال
 • سرپرست سالن های ورزشی
 • تهیه لوازم و تجهیزات کلاس های عملی و تئوری
 • مسئول اموال دانشکده علوم ورزشی

 دکتر همایون عباسی

سمت

شرح وظایف

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • نظارت بر اجرای آئین نامه­ ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی
 • برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روش های لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
 • نظارت بر ارزیابی درونی گروه­ های آموزشی
 • نظارت بر ارائه دروس سرویسی و حق التدریس­ ها
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستور العمل­ های آموزشی مصوب

دکتر زهره حسنی

سمت

شرح وظایف

مدیر گروه مدیریت ورزشی

دکتر رستگار حسینی

سمت

شرح وظایف

مدیر گروه علوم زیستی در ورزش

آقای شاپور سالار آبادی

سمت

شرح وظایف

مسئول دفتر حوزه ریاست
 • دریافت برنامه امور محوله از ریاست دانشکده
 • نظارت و پی گیری امور دانشکده در تعامل با سازمان مرکزی
 • هماهنگی و تنطیم ساعات ملاقات کارکنان و اعضای هیأت علمی با رئیس دانشکده
 • هماهنگی تماس های تلفنی با رئیس دانشکده و سایر همکاران
 • راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین
 • اطلاع رسانی به اعضای شرکت کننده در جلساتی که در حوزه ریاست برگزار می گردد
 • تهیه پیش نویس نامه های اداری رئیس دانشکده و معاونین برحسب ضرورت
 • انجام امور مربوط به روابط عمومی دانشکده
 • انجام دیگر کارهای محوله برابر دستور رئیس دانشکده

آقای احسان غیاثی

سمت

شرح وظایف

کارشناس گروه

آقای سهراب حیدریان

سمت

شرح وظایف

حسابداری و مالی
 • انجام کلیه امور مالی دانشکده براساس قوانین و ضوابط مربوطه
 • تنظیم حسابهای دریافت و پرداخت دانشکده براساس سرفصلهای مصوب و بودجه های تفضیلی
 • نظارت بر اعمال رسیدگی به اسناد جهت تطبیق با قوانین و مقررات مالی 

 خانم الهه ژیان پور

سمت

شرح وظایف

کارشناس آزمایشگاه

خانم لیلا حیرانی

سمت

شرح وظایف

کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • انجام امور انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • انجام امور مربوط به برگزاری امتحانات
 • انجام امور مربوط به سیستم گلستان ( شورا دانشجویی، مشروطی و ...)
 • برگزاری جلسات دفاع و ثبت نمره پایان نامه دانشجویان دکتری
 • ثبت نام و انتخاب واحد گروهی دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی
 • انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آقای حامد عبدالهی

سمت

شرح وظایف

کارشناس فناوری اطلاعات
 • پشتیبانی و توسعه کلیه تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه شامل خدمات تعمیرات، ارتقا و هوشمند سازی
 • رابط سرویس ای میل آکادمیک دانشگاه رازی
 • پشتیبانی و مدیریت پرتال دانشکده
 • کارشناس فناوری اطلاعات در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی، نفت و پتروشیمی، معماری و هنر، دانشکده فناوریهای نوین و مراکز دفتر طرح های عمرانی، معاونت فرهنگی و اجتماعی، استارت آپ و ارتباط با صنعت، کتابخانه مرکزی