گروه زبان و ادبیات فارسی

تاریخچه

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

کارشناس گروه

برنامه های هفتگی

چارت درسی

تاریخچه گروه


تاریخ تاسیس:۱۳۶۷
برنامه های جاری و آتی: تلاش جهت ارتقای سطح علمی-آموزشی استادان و دانشجویان، ایجاد زمینه ارتقاء سطح  پژوهش استادان و دانشجویان ایجاد گرایش های جدید در دوره ارشد و         دکتری، متناوب نمودن موضوع پایان نامه های  ارشد و رساله های دکتری با نیازهای روز جامع

 رشته های موجود:

 در مقطع کارشناسی:  زبان و ادبیات فارسی

  کارشناسی ارشد: ادبیات محض، ادبیات تطبیقی، ادبیات پایداری و ادبیات روایی

 دکتری: زبان و ادبیات فارسی
 

 دکتر موسی پرنیان

گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشیار

گروه تحصیلی

تماس

محمد ایرانی
دانشیار
ادبیات معاصر
ادبیات داستانی و روایی
نثر پژوهی
نقد و نظریه‌ی ادبی
زبان‌شناسی و دستور زبان

 
صفحه شخصی
وحید مبارک
استادیار
شاهنامه و دیگر حماسه ها
ادبیات پهلوانی و عیاری
دستور زبان فارسی و تاریخ زبان فارسی و مطالعات زبانشاختی
ادبیات تطبیقی
مباحث نظریه ادبی

 
صفحه شخصی
غلارمضا سالمیان
دانشیار
تصحیح، تحلیل و زیباشناسی متون ادب فارسی 
صفحه شخصی

 شورانگیز تنها

کارشناس گروه

وظایف

تماس

-

-تلفن: 

- :پست الکترونیک

کارشناسی

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.
دانلود

ادبیات تطبیقی - کارشناسی ارشد

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.
دانلود

ادبیات روایی - کارشناسی ارشد

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.
دانلود

ادبیات پایداری - کارشناسی ارشد

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.
دانلود

ادبیات محض - کارشناسی ارشد

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.
دانلود

دکتری

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.
دانلود
ردیف عنوان دریافت فایل
1 چارت دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

2 برنامه ترمی دوره کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی (تطبیقی)

3 برنامه ترمی دوره کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی (پایداری)

4 برنامه ترمی دوره کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی (محض)

5 برنامه ترمی دوره کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی (روایی)

6 برنامه ترمی دوره دکتری - زبان و ادبیات فارسی