گروه زبان و ادبیات فارسی

تاریخچه

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

کارشناس گروه

برنامه های هفتگی

چارت درسی

تاریخچه گروه


تاریخ تاسیس:۱۳۶۷
برنامه های جاری و آتی: تلاش جهت ارتقای سطح علمی-آموزشی استادان و دانشجویان، ایجاد زمینه ارتقاء سطح  پژوهش استادان و دانشجویان ایجاد گرایش های جدید در دوره ارشد و         دکتری، متناوب نمودن موضوع پایان نامه های  ارشد و رساله های دکتری با نیازهای روز جامع

 رشته های موجود:

 در مقطع کارشناسی:  زبان و ادبیات فارسی

  کارشناسی ارشد: ادبیات محض، ادبیات تطبیقی، ادبیات پایداری و ادبیات روایی

 دکتری: زبان و ادبیات فارسی
 

 دکتر موسی پرنیان

گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشیار

گروه تحصیلی

تماس

 شورانگیز تنها

کارشناس گروه

وظایف

تماس

-

-تلفن: 

- :پست الکترونیک

ردیفمقطععنواندریافت فایل
1کارشناسیبرنامه فارسی عمومی نیمسال دوم - پردیس باغ ابریشم

2کارشناسیبرنامه هفتگی گروه زبان فارسی

3تحصیلات تکمیلیبرنامه هفتگی گروه زبان فارسی

ردیف عنوان دریافت فایل
1 چارت دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

2 برنامه ترمی دوره کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی (تطبیقی)

3 برنامه ترمی دوره کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی (پایداری)

4 برنامه ترمی دوره کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی (محض)

5 برنامه ترمی دوره کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی (روایی)

6 برنامه ترمی دوره دکتری - زبان و ادبیات فارسی

 

داوطلبین محترم آزمون مصاحبه دکتری اینجا کلیک کنند.