گروه زبان و ادبیات انگلیسی

تاریخچه

مدیر گروه

کارشناس گروه

اعضای هیات علمی

برنامه هفتگی

برنامه امتحانی

چارت درسی

فرم ها

تاریخچه گروه

 گروه زبان و ادبیات انگلیسی در سال ۱۳۷۳ با همت جناب آقای دکتر خسرو غلامعلی زاده و سرکار خانم ناهید قائمی  تأسیس گردید. این گروه فعالیت خود را در جهت تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش برای تدریس زبان انگلیسی، با جذب دانشجویان آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی آغاز نمود. پس از نیل به این هدف گروه کار خود را با تأسیس دورۀ کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی ادامه داد. رفته رفته با حضور اعضای هیأت علمی متخصص بیشتر، گروه وارد عرصه تحصیلات تکمیلی شد و دورهای کارشناسی ارشد رشته های زبانشناسی، آموزش زبان انگلیسی و زبان و ادبیات انگلیسی را به ترتیب در سالهای ۱۳۸۰، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ دایر نمود. پس از موفقیت در دورۀ کارشناسی ارشد و همچنین وجود پتانسیل بالا در اعضای هیأت علمی، موفق به اخذ مجوز وزارت علوم و تحقیقات جهت برپایی دورههای دکتری تخصصی شد. در سال ۱۳۹۰ اولین دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی زبانشناسی پذیرش شدند همچنین، در سال ۱۳۹۲ دو گرایش آموزش زبان انگلیسی و زبان و ادبیات انگلیسی دورۀ دکتری فعالیت خود را آغاز نمودند.

 دکتر کورش صابری

مدیر گروه زبان انگلیسی
استادیار

گروه تحصیلی

تماس

مژگان سلیمی

کارشناس گروه

وظایف

تماس

۱. برنامه ریزی دروس تخصصی گروه انگلیسی

۲. برنامه ریزی درس زبان انگلیسی عمومی دانشگاه

۳. ارائه دروس در سیستم جامع گلستان

۴. انجام امور انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان

۵. انجام امور معرفی به استاد دانشجویان

۶. انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان

۷. معرفی دانشجویان استعدادهای درخشان

۸. معرفی دانشجویان ممتاز

۹. تهیه لیست حضور و غیاب برای اساتید گروه

۱۰. بررسی وضعیت انتخاب واحد دانشجویان و شناسایی دانشجویانی که خارج از سقف واحد گرفته اند

۱۱. بررسی و برطرف کردن مشکلات آموزشی گروه

۱۲. انجام امور مربوط به دانشجویان مشروطی

۱۳. انجام امور مربوط به پیش دفاع و دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۱۴. امور مربوط به آزمون جامع دانشجویان دکتری

۱۵. انجام امور مربوط به پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۱۶.برنامه ریزی امتحانات گروه انگلیسی و شرکت در امتحانات پایان ترم دانشکده

۱۷. مشاوره تحصیلی به دانشجویان

۱۸. امور مربوط به مصاحبه دکتری

۱۹. امور مربوط به ثبت نام ورودی های جدید

۲۰. بررسی و به روز رسانی سرفصل های جدید آموزشی گروه

۰۸۳۳۴۲۸۳۹۱۲تلفن: 

  m.salimi@razi.ac.ir :پست الکترونیک

 • آموزش زبان انگلیسی

  شهاب مرادخانی
  نقش سازمانی
  این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
  سامان عبادی
  نقش سازمانی
  این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
  هیوا ویسی
  نقش سازمانی
  این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
  نورالدین یوسفی
  نقش سازمانی
  این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
 • زبان و ادبیات انگلیسی

 • زبانشناسی

ردیفمقطعدانلود فایل
1کارشناسی

2کارشناسی ارشد

3دکتری

مقطع

فایل ضمیمه

کارشناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات انگلیسی 

آموزش زبان انگلیسی

زبان شناسی محض

دکتری

زبان و ادبیات انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

زبان شناسی


فرم ها

  حذف اضطراری دانشجو
  راهنمای جامع سیستم گلستان - ویژه اساتید
  راهنمای جامع سیستم گلستان - ویژه دانشجویان
  راهنمای جامع سیستم گلستان - ویژه کارشناسان گروهای آموزشی
  راهنمای سامانه همانندجو - ویژه اساتید
  راهنمای سامانه همانندجو - ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  راهنمای فارغ تحصیلی
  راهنمای ورود به سیستم گلستان برای دانشجویان جدیدالورود
  معرفی به استاد دانشجو
  معرفی به استاد مدیران گروهای آموزشی