گروه حقوق، تاریخ و باستان شناسی

تاریخچه

مدیر گروه

کارشناس گروه

اعضای هیات علمی

برنامه هفتگی

برنامه امتحانی

چارت

تاریخچه گروه

  
گروه حقوق دانشگاه رازی، در پاسخ به نیازهای استان و منطقه غرب کشور به دانش آموختگان رشته حقوق، در سال ۱۳۹۱ با پذیرش ۱۱ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تاسیس گردید. در سال ۱۳۹۲ با صدور مجوز تاسیس رشته حقوق در دوره کارشناسی از سوی شورای گسترش وزارت علوم تحقیقان و فناوری در دو دوره روزانه و نوبت دوم دانشجویان کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه رازی مشغول به تحصیل هستند.

مقاطع تحصیلی

  

در حال حاضر،رشته ها و مقاطع تحصیلی موجود در گروه حقوق و تاریخ به شرح زیر می باشد:

 

  • گرایش های کارشناسی: حقوق
  • گرایش های کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی
  • کارشناسی ارشد : تاریخ اسلام – باستان شناسی- تاریخ ایران اسلامی

دکتر علی عباس حیاتی

مدیر گروه حقوق
استادیار

گروه تحصیلی

تماس

سمیرا فاضلی

کارشناس گروه

وظایف

تماس

-

۰۸۳۳۴۲۷۷۶۱۳تلفن: 

- :پست الکترونیک

ردیفعنواندانلود فایل
1  حقوق - کارشناسی و کارشناسی ارشد - صبح

2  حقوق - کارشناسی و کارشناسی ارشد - بعدازظهر

3  تاریخ - کارشناسی و کارشناسی ارشد - صبح

4  تاریخ - کارشناسی و کارشناسی ارشد - بعدازظهر

5  باستان شناسی - کارشناسی ارشد - صبح

6  باستان شناسی - کارشناسی ارشد - بعدازظهر

ردیفعنواندانلود فایل
1  حقوق - کارشناسی

2  تاریخ اسلام - کارشناسی

3  تاریخ ایران اسلامی - کارشناسی

4  حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد

5  تاریخ اسلام - کارشناسی ارشد

6  تاریخ ایران اسلامی - کارشناسی ارشد

7  باستان شناسی - کارشناسی ارشد