گروه زبان و ادبیات عرب

تاریخچه

مدیر گروه

کارشناس گروه

اعضای هیات علمی

برنامه هفتگی

برنامه امتحانی

چارت

تاریخچه گروه


 گروه عربی در سال ۱۳۶۹با جذب اولین هیأت علمی این گروه جناب آقای عبدالستار قمری رسماً تاسیس گردید. در ابتدا مقطع کارشناسی و در سالهای بعد با پذیرش دانشجو در مقظع کارشناسی ارشد و دکتری به کار خود ادامه داد.در سال ۱۳۹۵ رشته ی مترجمی در مقطع کارشناسی نیز به این گروه اضافه گردید.

 

رشته های گروه زبان و ادبیات عرب:


کارشناسی : زبان و ادبیات عرب – مترجمی زبان عربی

کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات عرب – مترجمی زبان عربی

دکتری : زبان و ادبیات عرب

 دکتر جهانگیر امیری

مدیر گروه زبان و ادبیات عرب
استاد

گروه تحصیلی

تماس

شهرام پورحسن

کارشناس گروه

وظایف

تماس

-

-تلفن: 

popo.poorhasan@gmail.com :پست الکترونیک

ردیفمقطعدانلود فایل
1کارشناسی

2کارشناسی ارشد - مترجمی

3کارشناسی ارشد - ادبیات

4دکتری

ردیف                         عنواندانلود فایل
1 چارت دوره کارشناسی - زبان و ادبیات و عرب

2 چارت دوره کارشناسی - مترجمی

3 چارت دوره کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات عرب                           

4 چارت دوره کارشناسی ارشد - مترجمی

5 چارت دوره دکتری - زبان و ادبیات عرب

داوطلبین محترم آزمون مصاحبه دکتری اینجا کلیک کنند.