آخرین اخبار
13929
در نشست سیزدهم از دور هشتم هیأت ممیزه؛

6 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی ارتقاء مرتبه یافتند

6 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در رشته‌های مختلف ارتقاء مرتبه یافتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، سیزدهمین نشست از دور هشتم هیأت ممیزه دانشگاه، 29 فروردین ماه 1403، با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه دانشگاه‌ رازی برگزار شد.

در این جلسه، پس از بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه، تعداد 6 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در رشته‌های مختلف به شرح ذیل ارتقاء یافتند:

ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی:

- دکتر فرزاد ویسی (گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی)

- دکتر فرشاد رحیم پور (گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی)

ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری:

- دکتر جمال فتح الهی (گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی)

- دکتر عباسعلی منصوری سرابی (گروه الهیات، دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

- دکتر محی الدین ایزدی (گروه آمار، دانشکده علوم پایه)

- دکتر شیدا ورکوهی (گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)

 

آخرین اخبار