در پی ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان در چهل و چهارمین جلسه یونسکو، دانشگاه رازی همایش بین‌المللی «هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار» به آدرس سایت /http://hawraman.razi.ac.ir/fa را در تاریخ 25 و 26 تیرماه سالجاری برگزار می‌نماید.

برچسب ها:

دانشگاه رازی
همایش بین المللی هورامان

آخرین اخبار