آخرین اخبار

جلسه پیشگیری و مداخله در بحران رفتار‌های خود آسیب‌رسان محیط‌های دانشگاهی در دانشگاه رازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، جلسه کمیته "پیشگیری و مداخله در بحران رفتار‌های خود آسیب‌رسان محیط‌های دانشگاهی" با حضور اعضای کمیته، ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ برگزار شد.
در این جلسه، دکتر گوهری معاون دانشجویی (رئیس کمیته) مباحثی را در زمینه برنامه جامع پیشگیری و مداخله در بحران رفتار‌های خود آسیب رسان محیط‌های دانشگاهی مطرح کرد.
وی افزود: حساسیت به علائم و هشدار‌های خطر در دانشجویان بیش از پیش مورد توجه اساتید، سرپرستان سرا‌های دانشجویی، یاوران علمی که بیشترین تعامل را با دانشجویان دارند، قرار گیرد و با مشاهده هر کدام از علائم تهدید به خودکشی، افکار خودکشی، افسردگی، تغییر خلق محسوس در دانشجویان به مرکز مشاوره و سبک زندگی و یا مشاوران مستقر در سرا‌های دانشجویی ارجاع داده شود و کارشناس مرکز مشاوره به تشکیل پرونده و پیگیری مراحل درمانی تا بهبود کامل بپردازد.

دکتر گوهری بیان کرد: در جهت پیشگیری از این رفتارها، اقداماتی از قبیل کارگاه‌های آموزشی، پادکست، تهیه بروشور، وبینار برای یاوران علمی، دانشجویان، سرپرستان سرا‌های دانشجویی، اساتید که بیشترین تعامل و ارتباط با دانشجویان را دارند، جهت ارتقاء دانش در زمینه رفتار‌های خود آسیب‌رسان برگزار شود که اهمیت مسئله بیش از پیش مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
در ادامه، سایر اعضای حاضر، به بیان نقطه‌نظرات و مباحث مرتبط با موضوع "پیشگیری و مداخله در بحران رفتار‌های خود آسیب‌رسان محیط‌های دانشگاهی" پرداختند و بیان کردند: با توجه به استرس‌های موجود در زندگی فردی و شغلی یاوران علمی، سرپرستان سرا‌های دانشجویی، کارشناسان حراست و اساتید که بیشترین تعامل و ارتباط را با دانشجویان دارند، کارگاه‌های آموزشی در این زمینه با موضوعات خودمراقبتی جسمی و روانشناختی جهت ارتقاء دانش نسبت به علائم و نشانگان بهداشت روان خود و دانشجویان برگزار شود که در صورت مشاهده هشدار‌های خطر در دانشجویان به مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه ارجاع داده شود.

در این جلسه تأکید شد که با توجه به اهمیت ارتباط بین اساتید و دانشجویان و اثرپذیری که دانشجویان از اساتید به عنوان الگوی خود دارند، با وجود تجارب ارزشمندی که اساتید دارند، اهمیت مسئله را از طریق ارتقاء دانش اساتید نسبت به سلامت روان دانشجویان و درمان افسرگی و هشدار‌های رفتار‌های خود آسیب‌رسان، قدم‌های موثری برداشته شود و در کنار پرونده سلامت روان دانشجویان یعنی پرونده رشد تحصیلی در کنار پرونده سلامت روان قرار گیرد.
در پایان احکام صادر شده از سوی ریاست دانشگاه به اعضای حاضر در جلسه اعطا شد.
همچنین مقرر شد؛ جلسات این کمیته به طور منظم تشکیل شود و موضوعات پیشنهادی این جلسات مطرح شد.

آخرین اخبار