آخرین اخبار

نشست مسئولین دانشگاه رازی با انجمن صنفی اسبداران استان کرمانشاه در خصوص تکمیل بزرگترین بیمارستان دامپزشکی غرب کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، جلسه پیگیری ساخت بیمارستان دامپزشکی با حضور مسئولان دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه انجمن صنفی اسب در دانشکده دامپزشکی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور دکتر محمد نبی احمدی رئیس دانشگاه رازی و مهندس جهانبخش شکری رئیس انجمن صنفی اسبداران کشور و سایر مسئولین دانشگاه و انجمن صنفی اسبداران استان برگزار شد، در خصوص تکمیل پروژه بیمارستان دامپزشکی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ابتدای نشست، دکتر صمد علی محمدی رئیس دانشکده دامپزشکی ضمن خیرمقدم به میهمانان در سخنانی، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و هم افزایی بیش از پیش، هر چه زودتر بیمارستان دامپزشکی افتتاح شود.

در ادامه دکتر هادی چراغی معاون پژوهشی، آموزشی و اجرایی دانشکده گزارشی از اقدامات صورت گرفته به حاضرین ارائه کرد.

در ادامه، دکتر محمد نبی احمدی رئیس دانشگاه در سخنانی اظهار داشت: تکمیل بیمارستان دامپزشکی نیازمند همکاری و کمک بخش خصوصی است و در این راستا مجمع نمایندگان و انجمن اسبداران می توانند دانشگاه را برای جلب مشارکت بخش خصوصی جهت حمایت مالی در آماده سازی و تکمیل بیمارستان یاری نمایند.

در ادامه مهندس شکری رئیس انجمن صنفی اسبداران کشور ضمن بیان اهمیت جایگاه بیمارستان دامپزشکی بین اسبداران استان و استان‌های همجوار، قول همکاری و مساعدت در تکمیل پروژه را داد.

آخرین اخبار