آخرین اخبار

رئیس سازمان امور دانشجویان از مدیر امور دانشجویی دانشگاه رازی به عنوان مدیر دانشجویی شایستۀ تقدیر در منطقه پنج کشور  قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، مهندس رضامراد صیادیان، مدیر امور دانشجویی دانشگاه رازی موفق به کسب عنوان مدیر دانشجویی شایستۀ تقدیر در منطقه پنج کشور شد.

دکتر هاشم داداش‌پور، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور با اهدای لوح تقدیر از تلاش‌های مهندس رضامراد صیادیان، مدیر امور دانشجویی دانشگاه رازی به عنوان مدیر دانشجویی شایستۀ تقدیر در منطقه پنج کشور قدردانی کرد.

 

آخرین اخبار