آخرین اخبار

مسابقات قهرمانی بسکتبال دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه رازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، مسابقات قهرمانی بسکتبال دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور متشکل از دانشگاه‌های اصفهان، الزهرا(س)، بوعلی سینا، فردوسی مشهد، رازی، مازندران، غیرانتفاعی زند شیراز و صنعتی اصفهان، بناب، شهید باهنر کرمان، محقق اردبیلی، بیرجند، صنعتی ارومیه، لرستان و پیام نور کرمانشاه از ۲۳ لغایت ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ به میزبانی دانشگاه رازی برگزار شد.

هشت تیمی که به مرحله یک هشتم راه یافتند شامل اصفهان، الزهرا(س)، بوعلی سینا، فردوسی مشهد، رازی، مازندران، غیرانتفاعی زند شیراز و صنعتی اصفهان بودند.
در پایان این دوره از رقابت ها، تیم بسکتبال دختران دانشگاه اصفهان به مقام قهرمانی دست یافت، دانشگاه الزهرا(س)، عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد و تیم دختران دانشگاه بوعلی سینا به مقام سوم دست یافت.

آخرین اخبار