آخرین اخبار

به مناسبت هفته منابع طبیعی، مراسم درختکاری با حضور دانشگاهیان در پردیس طاقبستان دانشگاه رازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، به مناسبت هفته منابع طبیعی، مراسم درختکاری با حضور هیئت رئیسه، جمعی از مسئولین، کارمندان، اساتید و دانشجویان، در پردیس طاقبستان دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم با حضور دکتر محمدنبی احمدی رئیس دانشگاه برگزار شد، تعداد 40 اصله درخت مثمر در محوطه دانشکده جدید شیمی محیط غرس گردید.

آخرین اخبار