آخرین اخبار

دکتر محمدنبی احمدی رئیس دانشگاه رازی در پیامی، آغاز سال تحصیلی جدید را به دانشگاهیان تبریک گفت.

آخرین اخبار