آخرین اخبار

دکتر مصطفایی از ارتقاء رتبه دانشگاه رازی در نظام رتبه‌بندی تایمز خبر داد و گفت: دانشگاه رازی به لیست دانشگاه‌های معتبر وزارت علوم عراق بازگشت.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه اظهار داشت: اخیرا نتایج نظام رتبه‌بندی معتبر تایمز اعلام شده و دانشگاه رازی موفق شده با ۲۰۰ پله ارتقا نسبت به سال ۲۰۲۲، رتبه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ را در سطح جهانی و رتبه ۸ را در بین دانشگاه‌های جامع کشور کسب کند. دانشگاه رازی در سال ۲۰۲۲ رتبه +۱۲۰۰ را در نظام رتبه بندی تایمز کسب کرده بود.

دکتر مصطفی مصطفایی افزود: نظام رتبه‌بندی تایمز یکی ازمعتبرترین نظامهای رتبه‌بندی جهانی است که ازسال ۲۰۰۳ دانشگاه‌های جهان را بر مبنای ۵ شاخص عمده ارزیابی می‌کند.

وی بیان کرد: شاخص‌های رتبه‌بندی تایمز عبارتند از: آموزش (با وزن 29.5 درصد)، پژوهش (با وزن 29 درصد)، استناد (با وزن ۳۰ درصد)، وجهه بین‌المللی (با وزن ۷.۵ درصد) و درآمد صنعتی (با وزن 4 درصد). دانشگاه رازی در شاخص آموزش رتبه 812، در شاخص پژوهش رتبه ۱۲۰۲، در شاخص کیفیت پژوهش رتبه ۱۱۵۸ و در شاخص وجهه بین المللی رتبه ۱۶۳۷ و در شاخص درآمد صنعتی رتبه ۱۰۱۰ را کسب کرده است.

کسب رتبه ۸ دانشگاه رازی در بین دانشگاه‌های جامع

دکتر مصطفایی با اشاره به اینکه امسال ۷۳ دانشگاه از کشور ایران در این نظام رتبه بندی قرار دارند، اظهار داشت: از بین این ۷۳ دانشگاه، ۳۵ دانشگاه در رده دانشگاه‌های جامع به شمار می‌روند.

وی افزود: دانشگاه رازی دربین ۳۵ دانشگاه جامع حاضر در نظام رتبه‌بندی تایمز به همراه ۹ دانشگاه دیگر در رده هشتم قرار گرفته است.


دکتر مصطفایی در ادامه با اشاره به اینکه با کسب این رتبه دغدغه بسیاری از دانشجویان خارجی از جمله دانشجویان عراقی برای تحصیل در دانشگاه رازی مرتفع شده اظهار داشت: امیدواریم به زودی شاهد حضور دانشجویان خارجی به ویژه ازکشور‌های همسایه در دانشگاه رازی باشیم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی در پایان با تشکر از توجه و دغدغه ریاست محترم دانشگاه نسبت به ارتقای رتبه دانشگاه در نظامهای رتبه‌بندی و حضور در عرصههای بین‌المللی، این موفقیت ارزشمند را به خانواده بزرگ دانشگاه رازی، تبریک گفت.

آخرین اخبار