آخرین اخبار

دکتر ناصر معینی نقده به عنوان سرپرست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، نشست هیئت رئیسه دانشگاه رازی با حضور اعضا، 23 آبان ماه 1402 در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.

در این جلسه، دکتر ناصر معینی نقده عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی به عنوان سرپرست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی معرفی شد.

همچنین در این جلسه از تلاش‌های ارزنده دکتر محمدابراهیم نوریان سرور رئیس سابق پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی دانشگاه قدردانی به عمل آمد.

آخرین اخبار