کتاب "زیست شناسی سلولی و مولکولی سرطان: وقتی سلول‌ها قوانین را زیر پا می‌گذارند و سیاره‌ی خود را می‌ربایند"  اثر ترجمه شده توسط دکتر سجاد سی سخت نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه رازی و  متین رحیمی، توسط انتشارات دانشگاه رازی به چاپ رسید.

کتاب حاضر تحت عنوان "زیست‌شناسی سلولی و مولکولی سرطان: وقتی سلول‌ها قوانین را زیر پا می‌گذارند و سیاره‌ی خود را می‌ربایند" یک منبع ارزشمند و منسجم و جدید است که به زبانی ساده، قابل فهم و به طور سراسری به موضوع سرطان از جنبه‌های مختلف پرداخته است.

لینک خرید: https://press.razi.ac.ir/book_450.html


 

آخرین اخبار