کتاب "روش‌های نوین حذف فلزات سنگین از جریان‌های آبی" تألیف دکتر مسعود رحیمی، دکتر گلشن مرادی و دکتر سیروس زین‌الدینی توسط انتشارت دانشگاه رازی به چاپ رسید.

با توجه به اینکه فناوری‌های مختلفی برای تصفیه پساب‌های حاوی فلزات سنگین ارائه شده است که با گذشت زمان در حال بهبود می‌باشند، در این کتاب روش‌های مختلف حذف فلزات سنگین بررسی شده با تمرکز بر فرآیندهای جداسازی غشایی، آن را به عنوان روشی بسیار کارآمد معرفی کرده است.

لینک:  https://press.razi.ac.ir/book_452.html


 

آخرین اخبار