آخرین اخبار

خشایار شیخی مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه رازی به عنوان دبیر شورای مدیران شاهد و ایثارگر منطقه ۵ منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، متن حکم انتصاب ابلاغ شده از سوی دکتر سید فردین تقی زاده مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خطاب به آقای شیخی به شرح ذیل است:

برادر گرامی جناب آقای خشایار شیخی

مدیر محترم امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه رازی

سلام علیکم

احتراما، با عنایت به تقسـیم‌بندی دانشگاه‌ها در مناطق ده‌گانه و نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان دبیر شورای مدیران شاهد و ایثارگر منطقه ۵ منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود بـا پیگیری ویژه جهت تحقق اهداف و مـأموریت‌هـای اداره کـل امور دانشـجویان شاهـد و ایثارگر وظایف ذیل در دستورکارجنابعالی قرار گیرد:

۱ -برگزاری جلسات مستمر و منظم با مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های منطقه.

۲ -نظارت بر وضعیت تحصیلی، اجرای طرح‌های هدایت تحصیلی و استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های منطقه.

۳ برنامه‌ریزی جهت حضورحداکثری دانشجویان دانشگاه‌های تحت پوشش در برنامه‌ها و طرح‌های این اداره کل.

۴ -پیگیری و نظارت برحسن اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارجاعی به دانشگاه‌ها از سوی این اداره کل.

۵ -ارائه و ارسال گزارش فعالیت‌های دانشگاه‌های منطقه هرشش ماه یکبار.

۶ -ایجاد بانک اطلاعاتی از وضعیت آموزشی، فرهنگی، فعالیت‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های منطقه.

امید است بـا توکل به خدای منان و بهره‌گیری از کلیه امکانات و استعداد‌های موجود در راه خـدمت به نظام مقـدس جمهوری اسلامی ایران، اعتلای فرهنگ ایثار وشـهادت و ایجاد نشاط و خود باوری در میان دانشجویان شاهد و ایثارگر موفق و موید باشید. از خداوند متعال توفیقات روز افزونتان را خواهانم.

سید فردین تقی زاده

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

آخرین اخبار