آخرین اخبار

مصاحبه تخصصی متقاضیان بورسیه صنعتی دانشگاه رازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، مصاحبه تخصصی متقاضیان کد رشته‌های بورسیه صنعتی دانشگاه رازی ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ در دانشکده‌های فنی و مهندس و برق و کامپیوتر برگزار شد.

اسامی پذیرفته شدگان نهائی این دانشگاه به همراه نتایج سایر ر شته‌های متمرکز آزمون سراسری (در نیمه دوم مهرماه) اعلام خواهد شد.

آخرین اخبار