آخرین اخبار

رئیس دانشگاه رازی از خوابگاه‌های دانشجویی شهید مفتح، شهید بهشتی، شهید اشرفی اصفهانی و کوثر بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر محمدنبی احمدی رئیس دانشگاه با همراهی جمعی از معاونین و مدیران دانشگاه، شامگاه سه‌شنبه 14 آذرماه 1402 از خوابگاه‌های دانشجویی شهید مفتح، شهید بهشتی، شهید اشرفی اصفهانی و کوثر بازدید به عمل آورد.

رئیس دانشگاه و معاون دانشجویی از اتاق‌های بلوک‌های خوابگاهی بازدید کردند.

دکتر احمدی در جریان این بازدیدها، از نزدیک با دانشجویان گفتگوی صمیمانه‌ای داشت و در جریان مسائل آنها قرار گرفت.

رئیس دانشگاه همچنین قول مساعد برای پیگیری مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی دانشجویان این خوابگاه‌ها را داد.

آخرین اخبار