آخرین اخبار

اعضای کارگروه‌های هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان همدان از سه دانشکده دانشگاه رازی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، اعضای کارگروه‌های هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان همدان، 21 شهریورماه 1402 از دانشگاه رازی بازدید کردند.

در جریان این بازدید، دکتر چقامیرزا سرپرست مدیریت طرح و برنامه و نظارت راهبردی دانشگاه و دکتر گل‌محمدیان مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کرمانشاه حضور داشتند و ضمن خیرمقدم به میهمانان، گزارشی از وضعیت دانشکده‌های جدیدالتأسیس دانشگاه ارائه نمودند.

اعضای کارگروه‌های هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان همدان در قالب سه تیم از دانشکده‌های «برق و کامپیوتر»، دانشکده «مهندسی شیمی و نفت» و دانشکده «اقتصاد و حسابداری» بازدید به عمل آوردند.

این بازدید با هدف نظارت و بررسی دانشکده‌های مذکور جهت صدور مجوز موافقت قطعی صورت گرفت.

آخرین اخبار