آخرین اخبار

گزارش زمین‌لرزه دوم اسفند 1402 کرمانشاه توسط شبکه‌ شتاب‌نگاری دانشگاه رازی انتشار یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر ایمان عشایری عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران و مسئول شبکه‌ شتاب‌نگاري دانشگاه اظهار داشت: در ساعت 01:42:47 به‌وقت محلی یک زلزله با مقیاس بزرگای ناتلي 3/3 در عمق 10 کیلومتری زمین در فاصله رومرکزي 5/8 کيلومتر از ميدان آزادي، شهر کرمانشاه را لرزاند.

وی افزود: این زمین‌لرزه در دو ایستگاه شبکه شتابنگاری دانشگاه رازي، در فواصل رومرکزي 11/8 کيلومتر (ايستگاه شتابنگاري RUKM1 واقع در پرديس طاقبستان) و 4/8 کيلومتر (ايستگاه شتاب‌نگاري RUKM2 واقع در پرديس کشاورزي)، به ثبت رسیده است. بيشترين شتاب ثبت شده در ايستگاه RUKM1، معادل g 0016 /0 در جهت شمالي- جنوبي و بيشترين شتاب ثبت شده در ايستگاه RUKM2، معادل g 01 /0 در جهت شمالي- جنوبي مي­‌باشد.

دکتر عشایری بیان کرد: بیشترین مقدار شتاب گزارش ‌شده حدوداً 70 برابر از بيشينه شتاب زلزله سرپل‌­ذهاب کمتر است. با توجه به فاصله رومرکزي 4/8 کيلومتر از گسل IRQ، اين رخداد ناشي فعاليت پهنه گسله HZF در جنوب شهر کرمانشاه شناسايي مي­‌شود. تصوير شتاب‌نگاشت اين زمين لرزه در سه مولفه در جهات شمالي-جنوبي، شرقي- غربي و قائم به همراه موقعيت رومرکزی رخداد زمين‌­لرزه و گسل مسبب ارائه شده است.

همچنین دکتر مهنوش بيگلري عضو هیأت علمي گروه مهندسی عمران و  دانشگاه رازي اظهار داشت: ثبت رخدادهای زلزله در ایستگاه‌های محلی، علاوه بر امکان تدقیق موقعیت کانونی و رومرکزی زلزله‌ها، باعث تکمیل پایگاه شتاب‌نگاشت‌های متناسب با شرایط ساختگاهی متفاوت در مناطق شهری خواهد شد.

وی یادآور شد: با گسترش این شبکه به سایر شهرستان‌های استان کرمانشاه، اطلاعات دقیق‌تری از فعالیت لرزه‌ای گسل‌های لرزه‌زای استان در اختیار خواهد بود که در فرآیند تحلیل آسیب‌پذیری و خطرپذیری مستحدثات بسیار مهم است.

شایان ذکر است؛ ۲ ایستگاه شتاب‌نگاری دانشگاه رازی به همت اساتید گرایش مهندسی زلزله گروه مهندسی عمران «دکتر ایمان عشایری و  دکتر مهنوش بیگلری» و همکاری حوزه معاونت پژوهشی، دفتر نظارت بر طرح‌های عمرانی و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه در پردیس طاقبستان و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی راه‌اندازی شده‌ است.

آخرین اخبار