آخرین اخبار

 تفاهم‌نامه همکاری میان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی و اوژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به امضا رسید.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، در نشستی که 15 آذر ماه 1402 با حضور رئیس و معاونین اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و هیأت رئیسه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شد، پیرامون ضرورت حضور و استقرار واحد فوریت‌های پزشکی در مجموعه پردیس بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در پایان تفاهم‌نامه همکاری با موضوع استقرار واحد فوریت‌های پزشکی به امضای دکتر معینی نقده ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و دکتر قلعه سفیدی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رسید.

گفتنی است؛ در مجموعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی قریب به سه هزار دانشجو مشغول تحصیل هستند، دو خوابگاه شهید مطهری و حضرت زینب(س) میزبان حدود پانصد دانشجو بوده و دو استاد سرا در این مجموعه فعال است.

 

آخرین اخبار