آخرین اخبار

روابط عمومی دانشگاه رازی پیرامون حواشی ایجاد شده در خصوص کشت ممنوعه در بخشی از زمین استیجاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی اطلاعیه‌ صادر کرد.

روابط عمومی دانشگاه رازی در راستای تنویر افکار عمومی، پیرامون حواشی ایجاد شده در خصوص کشت ممنوعه در بخشی از زمین استیجاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی اطلاعیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد:

۱۳ هکتار از اراضی دیم پردیس کشاورزی دانشگاه رازی در موقعیت بزرگراه امام خمینی (ره) جنب اتوبان شهید سرابیان- که خارج از محدوده محصور و دیوارکشی دانشکده کشاورزی قرار دارد- در آذرماه ۱۴۰۲ برای مدت معین و جهت کشت جو به دو نفر از زارعین روستای مرادآباد طبق نظر کارشناس رسمی- به شماره ۲۵۲۰۲ و مورخه ۱۴۰۲/۹/۹- واگذار شده است. جهت ضمانت دو فقره ضمانت نامه صادره از بانک کشاورزی جمعا به مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ( صد و سی میلیون تومان) جهت انجام تعهد از طرفین زارعین به دانشگاه ارائه گردیده است.

زارعین اقدام به کشت جو در سطح ۱۳ هکتار از زمین مورد اجاره کرده بودند و متأسفانه در  بخش‌هایی از زمین مورد نظر و حاشیه سمت رودخانه قره سو که سطح آن مقداری پایین تر از سطح بقیه مزرعه است و  از دور قابل رؤیت نیست، (در سطحی کمتر از نیم هکتار) اقدام به کشت ممنوعه خشخاش نموده بودند.

در مورخه ۱۴۰۳/۲/۲۳ این تخلف توسط مدیر مزرعه به رئیس حراست دانشگاه گزارش شد و در همان ساعات اولیه، موضوع از طریق حراست دانشگاه به حراست کل و متعاقبا به اداره کل اطلاعات استان کرمانشاه گزارش شد.

در همان روز، مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ با حضور حراست دانشگاه رازی، نیروهای انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر تعدادی از نیروهای اداره اطلاعات و بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب، کل کشت خشخاش امحاء گردید و روز بعد، دانشگاه رازی طی دادخواست شماره ۸۶۲۷ مورخه ۱۴۰۳/۲/۲۴ اقدام به شکایت نمود و از مقام محترم  قضایی درخواست تعقیب، بازداشت و مجازات زارعین متخلف نمود.

جهت تنویر افکار عمومی ذکر چند نکته ضروری است:

۱- طبق ماده ۴۹۰ قانون مدنی - مستأجر باید اولا در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدّی یا تفریط نکند ثانیا عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده، استعمال نماید. 

طبق ماده ۴۹۲ قانون مدنی- اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد استعمال کند موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

در این مورد خاص چون در قرارداد به روشنی ذکر گردیده است که زمین جهت کشت جو در اختیار زارعین قرار می‌گیرد و مستأجرین (زارعین) به تعهد خود عمل نکردند طبق قانون تمام مسئولیت برعهده زارعین می‌باشد و دانشگاه رازی در این مورد  هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

۲- کارشناسان  دانشگاه رازی متوجه کشت خشخاش شده‌اند و بلافاصله و در همان ساعات اولیه به مراجع ذی صلاح جهت امحاء گزارش نموده‌اند.

۳- دانشگاه رازی در این قضیه در جایگاه شاکی و مدعی است و از زارعین شکایت کرده است که قرارداد را نقض کرده‌اند و خلاف تعهد اقدام به کشت ممنوعه نموده‌اند و خواستار تعقیب و مجازات افراد مزبور شده است.

آخرین اخبار