آخرین اخبار

دکتر محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه از خوابگاه دانشجویی شهید مفتح دانشگاه رازی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر محمدطیب صحرایی با همراهی جمعی از مدیران و مسئولین، شامگاه 6 خرداد ماه 1402 از خوابگاه دانشجویی شهید مفتح(دختران) دانشگاه بازدید کرد و در جریان مسائل رفاهی دانشجویان این خوابگاه قرار گرفت.

در این بازدید که با همراهی دکتر محمدنبی احمدی رئیس دانشگاه رازی، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه، شهردار کرمانشاه، مدیرکل آبفای استان، مدیرکل توزیع نیروی برق استان و جمعی از معاونین و مدیران دانشگاه رازی صورت گرفت؛ در خصوص مشکلات خوابگاهی و دانشجویی دختران به ویژه بحث تامین امنیت توسط نیروی انتظامی، تامین بخش آسفالت توسط شهرداری، رفع مشکل تاریکی کوی خوابگاه از سوی اداره برق همفکری و تقسیم کار صورت گرفت.

آخرین اخبار